Vi har tjänsterna
för dina behov

Redovisning

 • Fakturering
 • Löner
 • Löpande bokföring
 • Skattedeklarationer
 • Bokslut
 • Årsredovisningar
 • Deklarationer
 • Utbildning

Rådgivning

 • Bolagsbildning/Start av företag
 • Företagsanalyser
 • Skatterådgivning
 • Företagsvärdering

Ekonomistyrning

 • Affärsutveckling
 • Kalkylering
 • Budgetering
 • Resultatuppföljning
Utvecklad av Open 8