Personligt rådgivande
och framåttänkande

HC Företags Consult startades år 1985 av Hans Cassel.
Företaget har under alla år drivits av Hans och har idag fem medarbetare. Vi arbetar med såväl mindre som medelstora företag och engagerar oss gärna i våra kunders ekonomi.


Vår affärsidé är att nå ut till våra kunders enskilda behov med vår breda kompetens. Vi tycker att det är viktigt för oss som konsulter att vara ifrågasättande, rådgivande och framåttänkande i vårt arbete. Vi ser varje kund som ytterst viktig och sätter stort värde på den personliga relationen.

Utvecklad av Open 8